Gia Lai: Tuổi thơ và sắc dã quỳ vàng

Gia Lai đã hết những ngày mưa buồn, mùa khô với sắc vàng rực rỡ của dã quỳ dường như thay màu áo mới cho đất trời Gia Lai. Tôi nhớ về con đường quê xa tít vẽ vào tâm hồn một bức tranh màu cũ – ký ức màu dã quỳ tuổi thơ.

Copyright Tin Gia Lai 2019
Shale theme by Siteturner