Gia Lai: Điều tra vụ "Lừa 4 thiếu nữ ra nước ngoài trái phép"

4 cô bé đang độ tuổi mới lớn, chưa bao giờ bước chân ra khỏi làng bỗng một ngày “mất tích” khiến dân làng lo lắng, xôn xao. Chỉ đến khi gia đình nhận được tin cầu cứu cả bốn đều ở tận đất Trung Quốc thì mới biết các em bị lừa sang đó. May mắn, với sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng, cả 4 cô bé đã được trở về với buôn làng.

Copyright Tin Gia Lai 2019
Shale theme by Siteturner