CSGT Gia Lai kiểm tra sổ của tài xế chưa tới 5 giây rồi cho đi

Video "CSGT Gia Lai kiểm tra sổ của tài xế chưa tới 5 giây rồi cho đi" xem tại đây: https://www.facebook.com/tingialai/videos/1217762981702862/

CSGT Gia Lai kiểm tra sổ của tài xế chưa tới 5 giây rồi cho đi.

Bài viết đầy đủ xem tại Báo Pháp Luật TP. HCM tại đây:

http://plo.vn/thoi-su/dieu-tra/quy-trinh-gap-mo-so-gon-le-bat-thuong-cua-csgt-714339.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Tin Gia Lai 2019
Shale theme by Siteturner