Gia Lai: Cơ quan Nhà nước hợp đồng 171 lao động sai quy định

Tác giả: Công Bắc – Báo VOV – 21/08/2017

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện trong giai đoạn 2014-2017, tỉnh Gia Lai tuyển dụng 13 trường hợp theo chính sách thu hút nhưng không đúng đối tượng; 6 trường hợp không có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ; 3 trường hợp tiếp nhận không qua thi mà chưa đủ 5 năm có trình độ Đại học.

Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai.

Trong lĩnh vực bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Thanh tra Bộ chỉ rõ hàng loạt trường hợp chưa đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn. Điển hình, có 97/387 lượt không có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 67/435 lượt chưa đáp ứng về trình độ quản lý nhà nước; 99/435 chưa đáp ứng trình độ ngoại ngữ hoặc tin học; 11/435 không có trình độ đại học chuyên môn…
 

Đồng thời, Thanh tra Bộ cũng phát hiện có 4 cơ quan, đơn vị thừa cấp phó với số lượng 7 người; có 30 cơ quan, đơn vị hành chính ký 171 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ sai quy định.
 

Qua đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấm dứt việc sử dụng công chức vượt số lượng biên chế được giao; hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định về tuyển dụng; miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng trình độ đại học; sắp xếp  số lượng cấp phó vượt quy định; chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính. Gia Lai cũng cần kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật.

Bài viết gốc được đăng tải trên Báo VOV tại đây:

http://vov.vn/xa-hoi/co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-hop-dong-171-lao-dong-sai-quy-dinh-661773.vov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Tin Gia Lai 2019
Shale theme by Siteturner