Gia Lai: Sai phạm hơn 1 tỷ đồng trong dự án giảm nghèo

Tác giả: Bình Minh – Báo Pháp Luật Việt Nam – 13/08/2017

Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên-tỉnh Gia Lai được thực hiện trên 25 xã thuộc 5 huyện gồm: Ia Pa, Kbang, Kông Chro, Krông Pa và Mang Yang. Thời gian thực hiện dự án từ 3/2014 đến 12/2019 do Ngân hàng thế giới tài trợ. Với mục tiêu phát triển dự án là nâng cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo. Theo đó, Ban quản lý dự án giảm nghèo tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh Gia Lai, các huyện thành lập Ban quản lý dự án giảm nghèo và các xã thành lập Ban phát triển xã.
 

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra hồ sơ, chứng từ và đi thực tế một số tiểu dự án thuộc hợp phần phát triển sinh tế bền vững, các công trình xây dựng thuộc hợp phần phát triển cơ sở hạng tầng cấp xã, thôn và các cơ sở hạ tầng kết nối đã phát hiện nhiều sai phạm.
 

Quá trình kiểm tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc thực hiện của các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát, đơn vị thi công vẫn còn để xảy ra sai sót trong hồ sơ dự toán, quyết toán. Cụ thể, trong 2 năm (từ năm 2015-2016) đã phát hiện 20 công trình sai phạm với tổng số tiền là 279.271.000 đồng (huyện Kông Chro có 7/11 công trình sai phạm với số tiền 147.071.000 đồng; huyện Ia Pa 3/14 công trình sai phạm với số tiền 43.326.000 đồng; Krông Pa 8/10 công trình sai phạm với tiền 39.333.000 đồng; huyện Kbang 02/13 công trình sai phạm với số tiền 49.541.000 đồng; Mang Yang chưa phát hiện sai phạm).
 

Qua kiểm tra hợp phần cơ sở hạ tầng kết nối, cơ quan thanh tra đã phát hiện nhiều nhiều sai sót trong hồ sơ dự toán, quyết toán. Cụ thể, có 6 công trình sai phạm với tổng số tiền 294.331.000 đồng (huyện Kông Chro 02/02 công trình sai phạm với số tiền 138.298.000 đồng;huyện Kbang 03/05 công trình sai phạm 144.922.000 đồng; Krông Pa 01/02 công trình sai phạm với số tiền 11.111.000 đồng).
 

Cùng với đó, trong quá trình kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ thanh, quyết toán của BQL Dự án giảm nghèo tỉnh và BQL dự án giảm nghèo các huyện nằm trong vùng dự án thuộc Hợp phần quản lý dự án đã phát hiện nhiều sai sót gây thất thoát hàng trăm triệu đồng.

[QC] Với hàng chục ngàn lượt xem mỗi ngày trên Tin Gia Lai. Bạn sẽ dễ dàng tiếp cận toàn bộ người dùng Gia Lai bằng Quảng cáo tại đây. Gửi tin nhắn vào Facebook.com/TinGiaLai để được tư vấn.
 

Cụ thể, về chế độ phụ cấp khu vực, BQL dự án giảm nghèo 04 huyện Mang Yang, Kông Chro, Krông Pa, Kbang đã chi phụ cấp quản lý dự án cho cán bộ của Ban phát triển các xã có tính phụ cấp khu vực không đúng theo thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính với số tiền 347.963.000 đồng (Mang Yang: 98.170.000 đồng; Kbang: 84.914.700 đồng; Kông Chro: 97.795.000; Krông Pa: 67.084.000 đồng). Về chế độ phụ cấp công vụ, từ năm 2014 đến năm 2016, BQL dự án giảm nghèo tỉnh đã trả lương và phụ cấp cho 04 cán bộ và công chức chuyên trách có tính phụ cấp công vụ không đúng quy định với số tiền là 77.643.000 đồng. Đối với cán bộ, công chức kiêm nhiệm từ năm 2014 đến năm 2016, BQL dự án giảm nghèo chi phụ cấp quản lý cho 02 cán bộ công chức có tính phụ cấp công vụ không đúng quy định là: 32.236.000 đồng. Số tiền BQL dự án giảm nghèo huyện Krông Chro chi phụ cấp quản lý dự án cho 02 cán bộ công  chức có phụ cấp công vụ không đúng quy định là 17.484.000 đồng.

Dự án giảm nghèo Tây Nguyên – tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều sai phạm lên tới hơn 1 tỉ đồng
 

Tổng hợp các sai phạm trên được chia thành hai là: Về quá trình thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng vẫn còn một số sai sót như trong khâu lập hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán với số tiền sai phạm là 573.602.000. Đối với hợp phần quản lý dự án trong quá trình sử dụng kinh phí còn để xảy ra sai sót trong việc chi trả lương và phụ cấp quản lý dự án có tính phụ cấp công vụ và phụ cấp khu vực cho cán bộ quản lý dự không đúng quy định với số tiền sai phạm là 475.326.000 đồng. Tổng số tiền sai phạm nêu trên là 1.048.928.000 đồng.
 

Sau khi có kết luận thanh tra, có quan thanh tra cũng đã kiến nghị yêu cầu BQL dự án giảm nghèo tỉnh kiểm điểm, xem xét trách nghiệm vì trong quá trình quản lý, điều hành đã để xảy ra những sai sót nêu trên. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị sai sót thu hồi số tiền hơn 1 tỉ đồng để nộp vào ngân sách nhà nước theo Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh.

Bài viết gốc được đăng tải trên Báo Pháp Luật Việt Nam tại đây:

http://www.phapluatplus.vn/gia-lai-sai-pham-hon-mot-ty-dong-trong-du-an-giam-ngheo-d50479.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright Tin Gia Lai 2020
Shale theme by Siteturner