Tin Gia Lai - Trang 3 - Tin Gia Lai
 

10 giờ đêm, đi đâu chơi ở Gia Lai?


10 giờ đêm, đi đâu chơi ở Gia Lai?

Thử một đêm không ngủ sớm bước ra phố, bạn sẽ thấy một Pleiku khác!


 
Ngọc Đạt GYM 19-02-2017

Du lịch Gia Lai