Gia Lai: Lấy danh nghĩa khám chữa bệnh từ thiện, miễn phí để "gom" bệnh nhân?

Thực trạng này đang diễn ra tại một số Bệnh viện mắt (BVM) trên địa bàn TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Các bệnh viện cho người về tận các làng, xã để khám, chữa bệnh “từ thiện”, “miễn phí”, nhưng qua phản ánh của người dân, nhiều bệnh viện có dấu hiệu “gom” bệnh nhân để trục lợi tiền bảo hiểm y tế (BHYT)?

Copyright Tin Gia Lai 2020
Shale theme by Siteturner