300 năm nữa, Quảng Trị mới sạch bom mìn - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
300 năm nữa, Quảng Trị mới sạch bom mìn
Đã xem: 442
Quảng Trị có hơn 391.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, chiếm 83,8% diện tích toàn tỉnh. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng, với tốc độ rà phá như hiện nay, phải 300 năm nữa, tỉnh mới hoàn thành việc xử lý ô nhiễm bom mìn. Video: Quang Hà