Ảo thuật gia đi bộ trên mặt nước hồ Tây - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Ảo thuật gia đi bộ trên mặt nước hồ Tây
Đã xem: 1666
Làm nghề trông giữ xe nhưng đam mê ảo thuật, Trần Đình Quý đã nghiên cứu những tiết mục ảo thuật trên mạng để học hỏi theo. Tiết mục gần nhất của Quý là đi bộ trên mặt nước tại Hồ Tây (Hà Nội) sáng 26/5.
Trần Huấn (VNE đưa tin)