Bốc đầu xe trước mặt cảnh sát giao thông - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Bốc đầu xe trước mặt cảnh sát giao thông
Đã xem: 1596
Người thanh niên đi chiếc 67 bốc đầu, thả lê chân xuống đất, chạy một bánh cả trăm mét trước sự hò reo của hai người bên đường.