Bóng đá là mạo hiểm tất cả - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Bóng đá là mạo hiểm tất cả
Đã xem: 597
Video quảng cáo "Winner Stays" (tạm dịch: Thua ra được vào) của Nike truyền tải thông điệp: Bóng đá luôn thuộc về những người dám mạo hiểm tất cả, thậm chí trong những tình huống quyết định nhất. Video đạt hơn 100 triệu lượt xem trên Youtube năm 2014.
Theo VNE