Đã đến giờ cùng đóng cọc - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Đã đến giờ cùng đóng cọc
Đã xem: 1091
Bốn công nhân phối hợp rất nhịp nhàng cùng nhau đóng 1 cái cọc sắt.
Theo VNE