Đại hiệp Xuân Bắc kì kèo giá với Tần vương - Video - Tin Gia Lai - Tin tức Gia Lai cập nhật liên tục 24h
TinGiaLai.com
Đại hiệp Xuân Bắc kì kèo giá với Tần vương
Đã xem: 430
Khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, đại hiệp Xuân Bắc trở về gặp Tần vương lãnh thưởng nhưng số tiền ít quá nên phải kì kèo kiếm thêm.

 

RAO VẶT | VIỆC LÀM | NHÀ ĐẤT GIA LAI