Đại hiệp Xuân Bắc kì kèo giá với Tần vương - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Đại hiệp Xuân Bắc kì kèo giá với Tần vương
Đã xem: 485
Khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, đại hiệp Xuân Bắc trở về gặp Tần vương lãnh thưởng nhưng số tiền ít quá nên phải kì kèo kiếm thêm.