Đàn trâu rừng hợp sức bảo vệ trâu con - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Đàn trâu rừng hợp sức bảo vệ trâu con
Đã xem: 1776
Để bảo vệ trâu con, một con trưởng thành trong đàn đương đầu với đàn sư tử, dẫn đường cho các con khác cùng hợp sức tấn công. Trận chiến được ghi lại ở Tanzania, Đông Phi.