Dân Trung Quốc hôi của từ tác phẩm nghệ thuật - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Dân Trung Quốc hôi của từ tác phẩm nghệ thuật
Đã xem: 539
Một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt làm từ hơn 15.000 con vịt nhựa được trưng bày tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc bỗng chốc bị "lột trần" trong một vụ hôi của.