Đầu bếp trên tàu kiểm ngư - nghề lắm công phu - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Đầu bếp trên tàu kiểm ngư - nghề lắm công phu
Đã xem: 574
Để chuẩn bị bữa ăn đủ chất, đúng giờ cho thuyền viên, trong hoàn cảnh tàu Trung Quốc liên tục đe dọa, các đầu bếp trên tàu KN 635 phải bỏ rất nhiều công sức, nghĩ ra những cách xử lý chuyên nghiệp.