Dùng iPad làm kính ngắm để bắn súng - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Dùng iPad làm kính ngắm để bắn súng
Đã xem: 671
Thay vì ngắm trực tiếp, RatedRR quan sát qua camera trước của iPad nhưng vẫn bắn trúng con dao đặt giữa hai quả bóng.