Gia Lai: Bảo đảm tiến độ thi công tuyến đường vào xã Đak Pling - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com