Gia Lai: Bi kịch gia đình, còn đó nỗi đau - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Bi kịch gia đình, còn đó nỗi đau
Đã xem: 2311
Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi trú ngụ của hạnh phúc, là cái nôi nuôi dưỡng và giáo dục tâm hồn, thể chất trẻ thơ. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong quá trình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc. Thế nhưng, bạo lực gia đình đang trở thành một trong những nguy cơ biến gia đình thành "địa ngục trần gian", làm xói mòn các giá trị, chuẩn mực, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phá vỡ sự bền vững của gia đình. Bạo lực gia đình không chỉ để lại hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội.
GLOTV đưa tin