Gia Lai: Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời 23-10-2015 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời 23-10-2015
Đã xem: 1457
Trong mục Dân hỏi Cơ quan Nhà nước trả lời kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến cuộc trao đổi với ông Phan Xuân Vũ (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch Gia Lai) liên quan đến việc đầu tư cho các thiết chế văn hóa tại địa phương.

PV: Thưa ông, liên quan đến việc đầu tư cho các thiết chế văn hóa tại địa phương, vẫn còn tình trạng, nơi cần thì chẳng thấy, còn có nơi được đầu tư thì lại bỏ không? Theo thông tin khán giả gửi về cho chương trình, hiện 2 công trình là Công trình giọt nước truyền thống tại làng văn hóa Đê KTu, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang và Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê trong tình trạng xuống cấp, gây lãng phí. Trách nhiệm thuộc về ai trong vấn đề này thưa ông?
 

Ông Phan Xuân Vũ (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch Gia Lai):
 

Trong những năm qua, từ nhiều nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước, có thể nói, Chính phủ đã quan tâm đến địa bàn Tây nguyên, đầu tư nhiều chương trình về cơ sở vật chất, góp phần phát triển kinh tế cũng như xây dựng đời sống văn hóa cho bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Từ đó các thiết chế văn hóa từ tỉnh xuống cơ sở được đầu tư xây dựng và cũng từng bước phát huy tác dụng. Tuy nhiên, không phải nơi nào, địa phương nào cũng như cơ sở nào cũng phát huy tốt những cơ sở vật chất đã được Nhà nước đầu tư. Một số nơi như nhà rông, nhà truyền thống cũng như các thiết chế văn hóa như sân vận động, nhà bảo tàng cũng chưa được phát huy, thậm chí có nơi để xuống cấp hoặc bị hư hỏng.
 

Theo chúng tôi trước hết việc phối hợp giữa các ngành chức năng với chính quyền địa phương với cộng đồng dân cư là làm chưa tốt. Và có thể nói là thực hiện chưa tốt các quy định của Nhà nước, các nghị định của Chính phủ về công tác xây dựng cơ bản. Khi chúng ta triển khai những nhiệm vụ này thì thường nói là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhưng việc làm này, có nơi, có lúc vẫn còn hình thức. Vậy cho nên, công trình xây dựng xong thứ nhất là không phù hợp với phong tục, tập quán cũng như là tiện ích cho người dân. Vì vậy những công trình này không phát huy được tác dụng.

 

PV: Với 2 công trình là Công trình giọt nước truyền thống tại làng văn hóa Đê KTu, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang và Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê mà tôi vưà nêu, liệu ngành văn hóa có biết về thực trạng chưa và có những hướng giải quyết thế nào?
 

Ông Phan Xuân Vũ (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch Gia Lai):
 

Với Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo, trước đây khi xây dựng bảo tàng này, trong Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2005 – 2010, thì chúng ta xin Chính phủ đầu tư Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo. Nhưng trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất rồi thì vấn đề tổ chức, hiện Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo chưa được thành lập. Hiện vẫn đang là một đơn vị của Phòng  Văn hóa – Thông tin của thị xã An Khê. Nhưng trong luật di sản thì cấp huyện không có bảo tàng. Có sự mâu thuẫn như vậy nên hiện chúng tôi cùng với thị xã An Khê đang đề nghị, đề xuất với UBND tỉnh nghiên cứu thành lập Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo cùng với Bảo tàng tỉnh để thực hiện chức năng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử cấp quốc gia. Bảo tàng Tây Sơn Thượng Đạo mới xây dựng xong cái vỏ thôi, còn nội thất và trưng bày bên trong hiện chưa có nguồn kinh phí và chưa được phê duyệt để triển khai. Phần này ngành văn hóa và thị xã An Khê đang đệ trình các cấp sớm đầu tư xây dựng.
 

Về giọt nước của làng Đê Ktu, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang. Đây cũng nằm trong chương trình mục tiêu về văn hóa. Đê Ktu là buôn đã được đưa vào tour du lịch, đặc biệt các hãng du lịch của TP.HCM cũng như các địa phương khác khi đưa khách nước ngoài đã chọn Đê Ktu là một điểm đến để khách tham quan. Tuy vậy, trong quá trình xây dựng, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền thị trấn lúc đó cũng như huyện Mang Yang đề xuất cũng như tham gia ý kiến trước khi xây dựng giọt nước, nhưng mà khi xây dựng xong rồi, quá trình tổ chức và thực hiện, sự chỉ đạo của chính quyền cấp cơ sở cũng như cộng đồng  cũng đang còn những mặt ỷ lại Nhà nước đã đầu tư rồi thì bà con chỉ sử dụng thôi. Đây có trách nhiệm của ngành văn hóa chúng tôi chưa phối hợp với chính quyền địa phương huyện Mang Yang cũng như là thị trấn để làm sao có công tác bảo dưỡng. Và hàng năm, cộng đồng cũng như chính quyền địa phương cũng phải bỏ ra một kinh phí nhất định.

 

PV: Một lần nữa xin cảm ơn ông Phan Xuân Vũ (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch Gia Lai)!          
 

Hòa Giang (Đài PTTH Gia Lai đưa tin)