Gia Lai: Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời 24-7-2015 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời 24-7-2015
Đã xem: 1903
Ông Hồ Phước Thành (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai) trao đổi về những vấn đề liên quan đến đầu tư và thu hút đầu tư tại Gia Lai.
Đài PTTH Gia Lai đưa tin