Gia Lai: Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời số 1 ngày 29-08-2014 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời số 1 ngày 29-08-2014
Đã xem: 1014
Chương trình Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời số 1 ngày 29-08-2014. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai - ông Phạm Ngọc Thạch.
Nguồn: Đài PTTH Gia Lai