Gia Lai: Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời số 3 ngày 24-10-2014 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời số 3 ngày 24-10-2014
Đã xem: 653
Ông Mai Xuân Hải (Bác sĩ Chuyên khoa II, Giám đốc Sở y tế Gia Lai) trả lời trong Chương trình Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời số 3 ngày 24-10-2014.