Gia Lai: Hành trình Mùa hè xanh 2014 - Video - Tin Gia Lai - Tin tức Gia Lai cập nhật liên tục 24h
TinGiaLai.com
Gia Lai: Hành trình Mùa hè xanh 2014
Đã xem: 1075
Tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2014 tại Gia Lai có gần 250 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Phân hiệu tại Gia Lai, các chiến sĩ Quân đoàn 3 và thanh niên địa phương. Với phương châm "Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ", Ban Chỉ huy chiến dịch cùng toàn thể chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đã quyết tâm thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện trong thời gian diễn ra chiến dịch.

 

RAO VẶT | VIỆC LÀM | NHÀ ĐẤT GIA LAI