Gia Lai: Khu Công nghiệp bỏ hoang - "Xà xẻo"... đất vàng (2) - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Khu Công nghiệp bỏ hoang - "Xà xẻo"... đất vàng (2)
Đã xem: 1779
Người nông dân vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn chỉ vì quy hoạch, xây dựng khu công nghiệp dẫn đến mất đất sản xuất. Tại các huyện, tận dụng các khu công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp bị bỏ hoang, nhiều người dân sống gần đó, tiếc đất nên đã có “sáng kiến” biến đất nơi đây thành nơi chăn nuôi trâu, bò và canh tác hoa màu. Trong đó có người canh tác trên chính mảnh đất của mình trước đây.