Gia Lai: Lễ đón nhận Bằng kỷ lục quốc gia Việt Nam cho Công trình tượng Quốc Tổ và 18 tượng Vua Hùng - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Lễ đón nhận Bằng kỷ lục quốc gia Việt Nam cho Công trình tượng Quốc Tổ và 18 tượng Vua Hùng