Gia Lai: Người dân xã Hà Tây và thói quen không đội mũ bảo hiểm - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Người dân xã Hà Tây và thói quen không đội mũ bảo hiểm
Đã xem: 1624
Do nhận thức về đảm bảo an toàn giao thông còn nhiều hạn chế, phần lớn người dân ở xã Hà Tây, huyện Chư Pah thường không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
GLOTV đưa tin