Gia Lai: Ống kính truyền hình 03-05-2015 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Ống kính truyền hình 03-05-2015
Đã xem: 1142
Bà con làng Gut, làng Tung (huyện Kbang, Gia Lai) cần lắm 1 cây cầu...
Đài PTTH Gia Lai đưa tin