Gia Lai: Ống kính truyền hình 19-7-2015 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Ống kính truyền hình 19-7-2015
Đã xem: 1316
Đánh bắt cá bằng xung điện là hủy hoại môi trường!
Đài PTTH Gia Lai đưa tin