Gia Lai: Ống kính truyền hình 25-10-2015 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Ống kính truyền hình 25-10-2015
Đã xem: 2152
Khi bùng binh trở thành chướng ngại vật.
Đài PTTH Gia Lai đưa tin