Gia Lai: Plei Ốp - làng Jrai giữa Phố núi cao nguyên - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Plei Ốp - làng Jrai giữa Phố núi cao nguyên
Đã xem: 3793
Gia Lai, một tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên chứa đựng trong nó cả một nền văn hóa lâu đời và đậm đà bản sắc dân tộc. Điều đó được thể hiện rõ qua các kiến trúc nhà rông, nhà sàn, nhà mồ, qua những lễ hội truyền thống cùng giai điệu cồng chiêng ngân vang... Nếu chọn Gia Lai để du lịch và muốn trải nghiệm một nền văn hóa bản địa lâu đời, du khách hãy tìm về với các ngôi làng đồng bào dân tộc Jrai, Bahnar cư trú trên địa bàn tỉnh. Nhiều trong số đó, có thể kể đến là làng văn hóa du lịch Plei Ốp, một ngôi làng truyền thống đồng bào dân tộc Jrai giữa Phố núi cao nguyên.
GLOTV đưa tin