Gia Lai: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điểm sang, hạ tải tại cửa khẩu Đức Cơ - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điểm sang, hạ tải tại cửa khẩu Đức Cơ