Gia Lai: Tổ chức ra quân chương trình "Tư vấn-tiếp sức mùa thi" năm 2015 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Tổ chức ra quân chương trình "Tư vấn-tiếp sức mùa thi" năm 2015