Gia Lai tuần qua từ ngày 1 đến ngày 7/11/2014 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai tuần qua từ ngày 1 đến ngày 7/11/2014
Đã xem: 885
Trong tuần qua, tình hình thời sự, chính trị của tỉnh Gia Lai có những sự kiện nổi bật.
Theo GLOTV