Gia Lai tuần qua từ ngày 13-12 đến ngày 19-12-2014 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai tuần qua từ ngày 13-12 đến ngày 19-12-2014
Đã xem: 744
Trong tuần qua, tình hình thời sự, chính trị của tỉnh Gia Lai có những sự kiện nổi bật.
Theo GLOTV