Gia Lai tuần qua từ ngày 13 đến 17-10 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai tuần qua từ ngày 13 đến 17-10
Đã xem: 790
Trong tuần qua, tình hình thời sự, chính trị của tỉnh Gia Lai có những sự kiện nổi bật.