Gia Lai tuần qua từ ngày 14-2 đến ngày 20-2-2015 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai tuần qua từ ngày 14-2 đến ngày 20-2-2015
Đã xem: 1232
Trong tuần qua, tình hình thời sự, chính trị của tỉnh Gia Lai có những sự kiện nổi bật.
Theo GLOTV