Gia Lai tuần qua từ ngày 22 đến ngày 28-11-2014 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai tuần qua từ ngày 22 đến ngày 28-11-2014
Đã xem: 530
Trong tuần qua, tình hình thời sự, chính trị của tỉnh Gia Lai có những sự kiện nổi bật.
Theo GLOTV