Gia Lai tuần qua, từ ngày 25-4 đến ngày 1-5-2015 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai tuần qua, từ ngày 25-4 đến ngày 1-5-2015
Đã xem: 1707
Trong tuần qua, tình hình thời sự, chính trị của tỉnh Gia Lai có những sự kiện nổi bật.
GLOTV đưa tin