Gia Lai tuần qua từ ngày 25 đến ngày 31/10/2014 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai tuần qua từ ngày 25 đến ngày 31/10/2014
Đã xem: 495
Trong tuần qua, tình hình thời sự, chính trị của tỉnh Gia Lai có những sự kiện nổi bật.