Gia Lai tuần qua từ ngày 28-2 đến ngày 6-3-2015 - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai tuần qua từ ngày 28-2 đến ngày 6-3-2015
Đã xem: 792
Trong tuần qua, tình hình thời sự, chính trị của tỉnh Gia Lai có những sự kiện nổi bật.
GLOTV đưa tin