Gia Lai: Video các đối tượng khai thác gỗ lậu tung lên Facebook - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Gia Lai: Video các đối tượng khai thác gỗ lậu tung lên Facebook
Đã xem: 1686
Lâm tặc đăng những hình ảnh, Video vận chuyển gỗ lậu, rao tìm đối tác và chia sẻ cả cách "chung chi" trên Facebook.