Hai tháng Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Hai tháng Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam
Đã xem: 317
Những hành động phi pháp của Trung Quốc đang có chiều hướng xấu đi trên Biển Đông sau hai tháng hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam.