Hàng vạn người dự lễ cầu an của Pháp Vương Drukpa - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Hàng vạn người dự lễ cầu an của Pháp Vương Drukpa
Đã xem: 380
Ngồi ròng rã một ngày, các Phật tử đều hoan hỷ khi được tận mắt, tận tai nghe Pháp Vương truyền giảng Phật pháp.