Hàng vạn người dự lễ cầu an của Pháp Vương Drukpa - Video - Tin Gia Lai - Tin tức Gia Lai cập nhật liên tục 24h
TinGiaLai.com
Hàng vạn người dự lễ cầu an của Pháp Vương Drukpa
Đã xem: 341
Ngồi ròng rã một ngày, các Phật tử đều hoan hỷ khi được tận mắt, tận tai nghe Pháp Vương truyền giảng Phật pháp.

 

RAO VẶT | VIỆC LÀM | NHÀ ĐẤT GIA LAI