Hoàng Sa, Trường Sa thời Pháp thuộc - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Hoàng Sa, Trường Sa thời Pháp thuộc
Đã xem: 450
Nước Pháp, với tư cách "bảo hộ" cho nhà nước An Nam, đã thực thi các quyền và trách nhiệm trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, xây dựng các trạm khí tượng, cắm bia chủ quyền.