Khách mời cầm ghế đánh nhau trên trường quay - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Khách mời cầm ghế đánh nhau trên trường quay
Đã xem: 644
Hai khách mời trong chương trình thảo luận về tình hình chính trị Trung Đông của một kênh truyền hình ở Jordan bất ngờ cầm ghế đánh nhau chỉ vì bất đồng quan điểm.