Lịch sử cần nhất là khách quan - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Lịch sử cần nhất là khách quan
Đã xem: 670
Theo chia sẻ của tác giả video, việc môn lịch sử không hấp dẫn với học sinh có nguyên nhân là nội dung môn học chưa thật sự khách quan.