Một mình khám phá Hà Giang và Cao Bằng - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Một mình khám phá Hà Giang và Cao Bằng
Đã xem: 581
Chuyến đi một mình đến hai tỉnh miền núi phía Bắc là Cao Bằng và Hà Giang kéo dài 5 ngày với đầy rẫy những bất ngờ. Đó là những trải nghiệm trên những con đường đèo ngoằn nghèo trải đầy nắng gió hay ăn ở cùng người bản xứ.