Một thoáng Biển Hồ - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Một thoáng Biển Hồ
Đã xem: 873
Biển Hồ có nhiều truyền thuyết, huyền tích xúc động như: nước hồ là nước mắt buôn làng khóc thương người thân mãi khôn nguôi khi bị vùi lấp bởi núi lửa từ thủa xa xưa.