'Người tan chảy' ở Ấn Độ - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
'Người tan chảy' ở Ấn Độ
Đã xem: 744
Khuôn mặt dị dạng nhìn giống như bị tan chảy của Mannan Mondal khiến cuộc đời ông gắn chặt với nghề ăn xin trên đường phố.